Kollisjonsrapporter

 

Tabellen

I tabellen under ligger det en rekke kollisjonsrapporter som kan studeres og brukes i undervisningsøyemed.

Det er lenke til alle rapportene og sidene til de nasjonale undersøkelsesorganene i den aktuelle flaggstaten.

 

Marine Accident Investigation Branch (UK)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
1 Konteinerfartøyet ANL Wyong og gasstankeren King Arthur Regel 6, regel 8 og regel 19 Tykk tåke, sikker fart, bruk av VHF og manøver for å unngå kollisjon.
2 Lasteskipet Arold og lasteskipet Anjola Skipshåndtering i elv Bankeffekt.
3 Bulkskipet Huayang Endeavour og oljetankeren Seafrontier Regel 5, regel 17 og regel 13 Trafikkseperasjonssystem.
4 Konteinerskipet Hyundai Dominion og konteinerfartøyet Sky Hope Regel 15, regel 17, regel 8 og regel 16 Usikkerhet om innhenting eller skjærende kurser. Fin rapport for å forstå fartstrekanten.
5 Lasteskipet Daroja og bunkersbåten Erin Wood Regel 5 og regel 15 Forstyrrelser på bro, mangelfull utkikk og selvtilfredshet.
6 Konteinerskipet ACX Hibiscus og konteinerskipet Hyundai Discovery Regel 19 og regel 5 Overvåking av seilas, utmattelse og endring av kurs uten å vurdere trafikksituasjon.
7 Konteinerskipet Washington Senator og konteinerskipet Lykes Voyager Regel 19 og regel 5 Kommunikasjonsproblemer under nedsatt sikt, manøver avtalt med feil skip og manøver i strid med sjøveisreglene.
8 Konteinerskipet CMA CGM Florida og bulkskipet Chou Shan Regel 15 og regel 17 BRM, språkutfordringer, bruk av VHF og kapteinens stående ordre.

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
9 Konteinerskipet MSC Sabrina og kjøleskipet Wintertide Regel 19 og regel 5 Manglende oppmerksomhet og manøver i strid med regel 19.
10 Fryseskipet Pasadena Universal og bulkbåten Nordheim Regel 13, regel 10, regel 5 og regel 17 Kryssing av separasjonssone og mangelfull utkikk
11 Konteinerskipet Ever Smart og oljetankeren Alexandra 1 Regel 9 (regel 15?), regel 5 og regel 7 Trangt farvann, vurderinger bygget på antakelser, VTSområde og dårlig kommunikasjon.
12 Bulkfartøyet Seagate og kjøleskipet Timor Stream Regel 5, regel 7, regel 15, regel 17 og regel 16/8 Vakthold, mangelfull utkikk på begge fartøy og lite effektiv bruk av radar.
13 Frakteskipet Skagern og konteinerskipet Samskip Courier Regel 19, regel 9, regel 7 og regel 5 BRM med los om bord, situasjonsforståelse og utfordring med kommunikasjon.
14 Frakteskipet Scot Isles og bulkskipet Wadi Halfa Regel 5, regel 15 og regel 7 Selvtilfredshet, mangelfull utkikk og ikke effektiv bruk av radar.
15 Fiskefartøyet Harvester og forsyningsskipet Strilmøy Regel 5 og regel 19 Manglende utkikk og manglende etterlevelse av regel 8 og 16.
16 Lasteskipet Spring Book og LPGfartøyet Gas Arctic Regel, regel 13, regel 17 og regel 8/16. Manglende utkikk på begge fartøy og forstyrrelser på bro.
17 Lasteskipet Tyumen2 og konteinerskipet OOCL Finland Bankeffekt.
18 Frakteskipet Paula C og bulkfartøyet Darya Gayatri Regel 5, regel 7, regel 10/regel 15, regel 13 og regel 16/8 Manglende utkikk, situasjonsforståelse, regler 10 for TSS og forstyrrende kommunikasjon.
19 Passasjerfartøyet Stena Superfast VII og ubåt fra Royal Navy Regel 5 Nestenkollisjon. Viser viktigheten av god utkikk. Kollisjon unngått på grunn av god utkikk om bord i Stena Superfast VII. Nestenulykke.

Danish Maritime Accident Investigation Board (DMAIB)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
20 Kjøleskipet Ice Rose og militærfartøyet Kazanets Regel 19, regel 7 og regel 8 BRM, effektiv bruk av radar, nedsatt sikt og konstruksjon av bro.
21 Tankfartøyet Kraslava og kjøleskipet Atlantic Lady Regel 9 og regel 19, Trang kanal, kvitting av los og plassering i kanal.

Bureau d'enquêtes sur les événements de mer (Frankrike)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
22 Konteinerskipet CSL Virginia og ROROfartøyet Ulysse Regel 5 og regel 19 Oppankret fartøy og mangelfull utkikk.
23 Tråleren Pere Milo og kjemikalietankeren Lady Özge Regel 18, regel 8/16 og regel 5 Spørsmål rundt ansvar etter regel 18 eller regel 15.
24 Konteinerskipet CMA CGM Laperouse og konteinerfartøyet Thebe Regel 13 og regel 7, regel 8 Uerfarent mannskap og manøver ikke nok for å unngå kollisjon.
25 Tankfartøyet Flandre og lasteskipet Hua Chi 8 Regel 9 og regel 8/16 Kollisjon etter at det ene skipet krysset en trang kanal.
26 Lasteskipet Star Herdla og kjemikalietankeren Cape Bradley Regel 19/regel 15, regel 5, regel 6 og regel 10 Kollisjon i den Engelske kanal ved kryssing og nedsatt sikt.

 

Federal Bureau of Maritime Casuality Investigation (Tyskland)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
27 Lasteskipet Wilson Fedje og motorfartøyet Jade Regel 19, regel 9 og regel 5 Kollisjon under nedsatt sikt, avtalte manøver som stred mot sjøveisreglene, manglende rapportering og ikke AIS.

 

Hellenic Bureau for Marine Casualities Investigation (Hellas)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
28 Lasteskipet Consouth og tørrlasteskipet Pirireis Regel 5 og regel 14 Motsatte kurser og mangelfull utkikk.
29 Bulkfartøyet Baro Satu og bulkfartøyet Katherine Regel 8, regel 15, regel 17 og regel 14 For sein manøver og manøver som stred mot sjøveisreglene for fartøy som skulle beholde kurs og fart.

Marine Safety Investigation Unit (Malta)

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
30 LNGtankeren Aseem og råoljetankeren Shinyo Ocean Regel 9, regel 5 og regel 15 Kollisjon fartøy på vei inn og ut av ankringsområde, kommunikasjonsproblemer og manøver i strid med sjøveisreglene.
31 Bulkskipet Persenk og lasteskipet Ahmet Can Regel 5, regel 7 og regel 13 Manglet utkikk og ikke effektiv bruk av radar.
32 ROROfartøyet Neptune Hellas og lasteskipet Nur Regel 17, regel 13, regel 7 og regel 34 Endring av kurs uten å overvåke innhentende trafikk.
33 Lasteskipet DK IMAN og lasteskipet Adam Asnyk Regel 15, regel 16/8 og regel 17 Kryssende kurser.
34 Bulkskipet DZ Qingdao og bulkskipet Gortynia Regel 27 og regel 34 Ikke under kommando, viste ikke rette lanterner og manglende rapport til VTS.
35 Bilfrakteskipet Tongala og lasteskipet Bo Spring Regel 5, regel 7, regel 15 og regel 17 Dårlig utkikk og manglende innstilling av radar og radarbruk på det enefartøyet og manglende overholdelse av regel 17 på det andre fartøyet.
36 Cruiseskipet Celestyal Crystal og tankfartøyet STI PLimlico Regel 5, regel 7, regel 10, regel 13 og regel 15 Utkikk, dekkslys, innhenting av annet fartøy, manglende situasjonsforståelse, manglende buk av radar og ECDIS.
37 Tørrbulktankeren Maraki og bilfrakteskipet Ivory Arrow Regel 15, regel 8/16, regel 5, regel 17 og regel 34 Kollisjon i TSS, for sen manøver og manøver som stred med sjøveisreglene.
38 Bulkskipet Shibumi og bulkskipet Sam Wolfcrew Regel 10 og regel 17 Kollisjon i TSS i Singaporestredet.
39 Bulkskipet Ligari og produkttankeren DL Sunflower Regel 15 og regel 8/16 Manglende «closed loop communication»
40 Bulkfartøyet Evangelia Petrakis og kontienerfartøyet Mayssan Regel 15 og regel 8/16 Kommunikasjon med feil fartøy og for sein manøver etter regel 8 og 16.
41 Lasteskipet Katre og lasteskipet Staten gracht Regel 15, regel 8/16 og regel 17 For sen manøver av det ene fartøy etter regle 15 og 16 og manøver som stred med regel 17 hos det andre fartøyet.
42 VLCC Seeb og konteinerskipet Kota Tenega Regel 10, regel 5, regel 7 og regel 17 Bridge Resource Management og manglende situasjonsforståelse.

Swedish Accident Investigation Authority

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
43 Kjemikalietankskipet Ternvind og RORO og passasjerskipet Stena Jutlantica Regel 15, regel 5, regel 7 og regel 17 Ønske om å avtale brudd på reglene via VHF endte i misforståelse.
44 Konteinerfartøyet Phoenix II og kjemikalietankskipet Ternvag Regel 15, regel 5 og regel 7 Nestenkollisjon ved «kvitting» av los. National Transportation Safety Board (USA)
45 Krysseren Fitzgerald og konteinerskipet ACX Crystal Regel15, regel 5, regel 7, regel 8 og regel 17 Regel 15 og manglende oppmerksomhet, brudd på regel 17. Manglende AIS fra militærfartøyet en medvirkende årsak. Utmattelse kan ha vært en faktor.
46 Konteinerskipet Marcliff og konteinerskipet APL Guam Regel 15 og regel 7 Sammensatt situasjon mellom tre konteinerskip.
47 Krysseren John S McCain og tankfartøyet Alnic MC Manglende situasjonsforståelse og manglende trening. Overføring av kommando til stasjon på broving førte til misoppfatning om tap av styring. Japan Transport Safety Board
48 Konteinerfartøyet APL Pusan og lasteskipet Shoutokumaru Regel 13, regel 5 og regel 7 Ingen lydsignal eller kommunikasjon for å avtale passering mellom fartøyer. Fartøyet som ble innhenta hadde ikke tilstrekkelig utkikk akterover.
49 Bilskipet Glovis Companion og fiskefartøyet Higashida Maru Regel 5, regel 10 og regel 17 Fiskefartøyet, som var mindre enn 20 m, skulle ikke vanskeliggjort gjennomfarten til bilfrakteskipet. Begge fartøy hadde ikke tilstrekkelig utkikk og oppdaget ikke hverandre før kollisjonen.
50 RORskipet Panistar Genie og taubåten Daitoumaru Regel 5, 13 / regel 19 og 6 Skipene navigerte nært hverandre under seiling fra havn. Taubåten befant seg i Radarskyggen til ROROskipet. Viser viktigheten av god utkikk og visuell utkikk på brovingen, bakken etc. på større fartøyer.
51 Konteinerfartøyet APL Guam, konteinerskipet Hansa Steinburg og konteinerfartøyet Marcliff Regel 7 og regel 15, Kollisjon i et ankringsområde, dårlig kommunikasjon og brudd på regel 15 og regel 8/16.
52 Konteinerfartøyet Nyk Venus og konteinerfartøyet Sitc Osaka. Regel 5, 7,15, 8/16 og 17 BRM og samarbeid på bro og manglende utnytting av ressurser og mangelfull vurdering av CPA.
53 Kjemikalietankeren Eastern Phoenix og oljetankeren Keihin Maru no. 8 Regel 5, 15, 8/16 og 17 BRM og samarbeid på bro, og seint utført manøver. Manglende respekt for overordnet.
54 Kjemikalietankeren Sulphur Garland og oljetankeren Waku Maru no. 2 Regel 5, 15 og 8/16 Få ressurser på bro. og lite erfaring. Manglende situasjonsbevissthet.
55 Lasteskipet Yong Sheng VII og mudringsfartøyet Hokuei no. 18 Regel 5, 9 og 8/16 Utkikk og manglende situasjonsbevissthet.
56 Lasteskipene Jia Hui og Eifuku Maru no. 8 Regel 7, 14, 15, 17, 8, 16 Feilvurdering og manøver til babord av det ene fartøyet i strid med sjøveisreglene. Det ene fartøyet tok ikke egne forholdsregler etter regel 14/17.

The Bahamas Maritime Authority

Lenke til nettside

Nr. Fartøy Regler Faktorer i stikkordsform
57 LNGtanker Polar Spirit og fiskefartøyet Zhe Xiang Yu 41020 Regel 5, regel 7, regel 8, regel 15 og regel 17 Tett trafikk og lav bemanning på bro. God rapport om bemanningsnivå.
58 Bilfartøyet Baltic Ace og konteinerfartøyet Corvus J. Regel 15 og regel 17 Dårlig kommunikasjon mellom fartøyene og misforståelse om avtalte manøvrer.
59 Passasjerfartøyet Norwegian Dream og konteinerfartøyet Ever Decent Regel 15, regel, 17, regel 5, regel 7 Kollisjon i den Engelske kanal med kryssende fartøy.