8. Ventilasjon (1 sp.)

 

Kap 8

Under punkt 8 velger jeg å ta utgangspunkt i K 12, kapittel 7. Ventilasjon av lasterom, kjøle og fryselast og D1, funksjon 2 Modul 1 Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og lossing av last om omsorg for last under reisen.

8.1.   Ventilasjon av lasterom

Hvorfor ventileres lasterom, årsakene kan være mange. Men hovedårsaken er som regel: Fjerne lukt og skadelige gasser, lasten krever at du ventilerer (lasteier), ta bort fukt i lasta eller lasterommet, eller kjøle ned lasten, jevne ut temperaturforskjellen for å hindre kondens. Rommet skal også ventileres dersom det skal entres, for å sikre at atmosfære i rommet er sikker.

Oppgave 1

a) Hvordan virker et avfuktingsanlegg som henger sammen med ventilasjonsanlegget?
b) Hvilke typer ventilasjonsanlegg kan et tørrlastskip bruke?
c) Hvilke typer system kan hjelpe en kjemikalietanker med å få tørket tankene fortere?
d) Hvilke hovedtyper kjøleskip finnes?
e) Hvordan fungerer et kjøleanlegg?
f) Hva menes med kontrollert atmosfære når en skal frakte frukt?
g) Hva er hovedforskjellen mellom åpent – kretssystem og lukket kretssystem?
h) Hvilke typer ventilasjon brukes på Ro-Ro skip?
i) Hvilke krav stilles til ventilasjonssystem som benyttes på Ro-Ro skip.

8.1.1. Beskriv forskjellige typer ventilasjon

Oppgave 1

a) Nevn forskjellige typer ventilasjon for lasterom.
b) Hvordan virket vindlyrer som ventilasjon av lasterom?
c) Hvordan virker mekanisk ventilasjon?
d) Lag en tegning av et lasterom med mekanisk ventilasjon.


8.1.2. Lasterom meteorologi

Oppgave 1

a) Hva menes med mettet luft?
b) Hva menes med relativ fuktighet?
c) Hva er absolutt fuktighet?
d) Hva kalles det når luften ikke kan holde på mer vann?
e) Hva er et hygrometer og et psykrometer?
f) Forklar 3 graders regelen.
g) Hva menes med at skipet svetter? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å unngå dette?
h) Hva menes med lastesvette og hvilke tiltak kan vi gjøre for å unngå lastesvette?
i) Hva er en hygroskopisk last, nevn noen eksempler.
j) Forklar hva en ikke-hygroskopisk last er og nevn noen eksempler på denne type last.
k) Nevn noen farer, fukt i lasten kan føre til.
l) Hvordan virker et avfuktingsanlegg som henger sammen med ventilasjonsanlegget?
m) Hvilke typer ventilasjonsanlegg kan et tørrlastskip bruke?
n) Hvilke hovedtyper kjøleskip finnes?
o) Hvordan fungerer et kjøleanlegg?
p) Hva menes med kontrollert atmosfære når en skal frakte frukt?
q) Hva er hovedforskjellen mellom åpent – kretssystem og lukket kretssystem?

Oppgave 2. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

I et lasterom viser temperaturen 24°C. Den relative fukten er ᶲ 0,5 (50%).

a) Finn tilstanden i diagrammet og les av vanninnholdet?
(Svar: 9,2 gram/kg luft)

b) Hva blir duggpunktstemperaturen?
(Svar: 13°C)

Oppgave 3. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

I et lasterom med temperatur 4°C. Den relative fukten er ᶲ 0,6 (60%).

a) Hva blir den relative fukten etter at vi varmer opp luften til 20°C?
(Svar: 21%)

Oppgave 4. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

Vi seiler fra Sør-Afrika til Danmark, da vi skalket lukene var temperaturen i lasterommet 30°C og luftfuktigheten 70%.

a) Ved hvilken temperatur har vi 100% relativ fuktighet?
(Svar: 24.5°)

Styrmannen glemte å ventilere på reisen. Vi går ut ifra at lasteroms temperatur har sunket til 15°C ved ankomst Danmark.

b) Hvor mye vann blir utskilt (gram vann/Kg luft)?
(Svar: 9 gram vann/Kg luft)

Vekten på luft er ca 1,3 Kg per/m³ og lasterommet som styrmannen glemte å ventilere var rom 1 på M/S Sidus.

c) Hvor mye vann er utskilt i rommet i liter?
(Svar: 44,39 liter)

Oppgave 5. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

I lasterom blir tørr temperatur (Tt) målt til 30°C og våt temperatur (Tv) til 20°C ved hjelp av et psykrometer.

a) Hva blir den relative fuktigheten?
(Svar: 41%)

b) Hva blir dugg temperaturen?
(Svar: 15.0°C)

Oppgave 6. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

I ventilasjonsanlegget på M/S Sidus måles følgende temperaturer i innsugningskanalen:
t2 = + 28°C og t2 + 20 °C. Etter kjølebatteriet måles t2 + 17°C og t2 +14°C.

a) Bestem den relative fukten før og etter nedkjøling. (Svar: 47%/72%)

b) Hvor mye vann blir utfelt for hvert kilogram luft som blir behandlet?
(Svar:3 gram)

Oppgave 7. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

Luften i et lasterom blir målt til følgende tilstand; t2 = + 7°C og φ 0,8 en tror at luften vil bli varmet opp på reisen til +18°C.

a) Hva blir den relative fuktigheten?
(Svar: 40%)

Det bestemmes at vann skal bli forstøvet og sprøytet inn i luften til den blir mettet for å kjøle ned lasten.

b) Hvilken temperatur vil luften i lasterommet ha nå?
(Svar: 11°C)

c) Hvor mye vann per kilogram luft må tilføres ved befuktningen?
(Svar: 3 gram)

Etter befuktningen blir luften igjen varmet opp til + 18°C.

d) Hva blir den relative fuktigheten etter at luften igjen er varmet opp?
(Svar: 63%)

Oppgave 8. Lasteromsmetrologi bruk av Mollier hx-diagram

En luftmengde med temperatur t2 + 35°C og med relativ fuktighet φ = 0.6 skal nedkjøles og avfuktes til + 25°C. Overflatetemperaturen på kjøleflaten t = +10°C.

a) Hvilken relativ fuktighet vil luften få etter nedkjølingen?
(Svar: 80%)

b) Hvor mye vann blir utfelt per Kg luft?
(Svar: 5,7 g/Kg)

8.1.3.  Bruk av ventilasjon for å fjerne lukt, varme og gasser

Har blitt besvart i punkt 8.1.

8.1.4. Forklare hvordan «svetteskader» kan oppstå i kontainere, og hvordan dette forebygges

Bruk k 22, Modul 1-1 tørrlast, kapitel 8.8, ventilasjon av konteiner og besvar følgende spørsmål.

Oppgave 1

a) Hvordan unngår man svetteskader i konteiner?

b) Forklar hvordan ventilering av lasterom som er lastet med konteinere kan virke?