10.  Kommunikasjon (0,5 sp.)

10.1 Grunnleggende prinsipper for å etablere effektiv kommunikasjon og bedre forhold mellom skip og terminal personell

Anbefalt

Her anbefaler jeg å ta utgangspunktet i k 12, kapittel 9, Kommunikasjon og BLU-koden samt ISGOTT (Del 4 «Ship/Shore (Tanker/Terminal) Interface, kommunikasjon og The ship/shore safety checklist).

Svar på følgende spørsmål etter å ha gjennomgått kapittel 9, kommunikasjon fra K 12.

a) What is M/S Sidus deadweight?
b) What is the hold capacity for grain cargo in hold 10, M/S Sidus?
c) What is the safety load on hatch 1, M/S Mercandian Importer?
d) What is the container capacity on M/S Sidus?
e) The capacity of the crane midships on M/S Mercandian Importer is?
f) What is the pumping capacity of the cargo pumps on M/T Millennium?

BLU-koden retningslinjer for sikker lasting og lossing av bulkskip.

a) Hvilken informasjon skal utveksles mellom skip og terminal?
b) Hvilken informasjon skal gis fra skip til terminal?
c) Hvilken informasjon skal gis fra terminal til skip?
d) Nevn prosedyrene som skal gjennomgås før lastehåndtering.
e) Hva sier § 6 om kommunikasjon?
f) I henhold til § 6.2, når skal skipsførere informere terminalen om eventuelle avvik, og hva kan disse avvikene være?
g) Hva skal det være hyppig kontroll av i starten på lasting og lossing, i henhold til § 6.2.2


ill

 

ISGOTT, kapittel 21, (Del 4 «Ship/Shore (Tanker/Terminal) Interface, kommunikasjon og the ship/shore safety checklist).

a) Hvilket kommunikasjonsutstyr anbefales å bruke mellom skip og terminal?
b) Hva forteller kommunikasjonsprosedyren oss? Eksempel, språk, nød signal, osv.
c) Hvordan skal skipet forholde seg til lokalt regelverk?
d) Hvilke pre-arrival informasjon skal skipet få av terminalen før ankomst?
e) Hvilken informasjon skal skipet gi terminalen med tanke på ISPS?
f) Nevn de punktene du mener er viktigst at skipet gir terminalen og referer til hvor du finner disse punktene.
g) Nevn noe av informasjonen som skal utveksles ved pre-berthing
h) Hvilken informasjon skal gis av skipet til terminalen og losen?
i) Nevn noe av informasjon som skipet skal motta fra terminalen og losen.
j) Hva bør diskuteres i pre-transfer conference?
k) Hvilken informasjon skal gis fra skip til terminal i pre-transfer conference?
l) Hvilken informasjon skal gis fra terminal til skip i pre-transfer conference?
m) Hva skal den skriftlige lasteplan inneholde mellom lasteoffiseren og terminal representativ?
n) Hvilke informasjon bør være skriftlig i losseplan mellom terminal representativ og skipets lasteoffiser.

ISGOTT, kapittel 25, the ship/shore Safety checklist.

a) Diskuter følgende sjekklister, ISGOTT sjekkliste «Pre-Arrival Ship/Shore safety checlist»
b) Diskuter følgende sjekkliste, ISGOTT sjekkliste «After mooring Ship/Shore safety checklist»
c) Diskuter følgende sjekkliste, ISGOTT sjekkliste «Pre-transfer Ship/Shore safety checklist»
d) Diskuter følgende sjekkliste, ISGOTT sjekkliste «During transfer Ship/Shore safety checklist»


10.1.1 Forklare nødvendigheten av effektiv kommunikasjon og arbeidsforhold mellom skip og terminal

Gjennomgått i punkt 10.1.

10.1.2 Skissere og beskrive informasjonen som skal utveksles mellom skipet og terminal

Gjennomgått i punkt 10.1.

10.1.3  Informer om at lasteplan skal oppbevares av skip og terminal i en periode på seks måneder

Finner ikke hold i noe regelverk hvor lenge disse planene skal oppbevares om bord, min erfaring er at dette står i rederiets prosedyre, hvor lenge lastepapirer skal oppbevares. Min erfaring er to år etter lasten er losset. Dette grunnet «cargo claim»

Vi tar kort om dagbøker som er relevante for skip. Svare på spørsmålene finner dere i følgende forskrift på lovdata: Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger.

a) Hvem gjelde forskriften for?
b) Hvordan skal dagbøker førest?
c) Hvor lenge skal dagbøker oppbevares om bord etter de er utskrevet?
d) Hvem kan kontrollere dagbøkene?
e) Hendelser som har relevansen til lasting skal inn i dekksdagboken, hvilke hendelser er dette?

Bruk MARPOL Annex I og II

f) Hvilke skip skal føre oljedagbok?
g) Hvilke skipstyper skal føre lastedagbok?