Forord

Dette bokprosjektet begynte i 2021, da var meningen å lage en oppgavesamling i henholdt til den nye driftsplanen som kom 01.08.2020. Det viste seg at lærebøkene på Marfag manglet flere av de nye emnene/punktene i driftsplanene. Dette har ført til at K 48 ble en blanding av lærebok og oppgavesamling, men tyngden ligger fortsatt på oppgavesamlingen.

Noen av punktene i driftsplanen lar seg ikke besvare, da jeg ikke er sikker på hvordan en skal tolke disse emnene/punktene. Alle punktene i driftsplanen er identiske med punktene i denne boken/oppgavesamlingen.

Eksempel med bilde hentet fra Driftsplanen for dekksoffiser emne last, skipsteknikk og stabilitet.


(Tekst fra k 48 Oppgavesamlingen Last, skipsteknikk og stabilitet).

Under punktene i oppgavesamlingen finner du enten faglitteratur, oppgaver og/eller veiledning om hvilke regelverk som skal brukes. Lykke til.

Angående svarene på regneoppgavene, er noen av svarene interpolerte ned til fire desimaler, mens andre er rundet av til to desimaler, derfor er det viktig at svarene som står i læreboken/oppgavehefte kun er veiledende.
Er du lærer og ønsker løsningsforslag, ta kontakt.

Jeg valgt å bruke d og T som forkortelse av dypgående. Slik jeg har forstått det, brukes d på skolen og T ute i den store verden.
Dersom du finner noen feil, i form av fakta og beregninger, eller mener en bør gå dypere inn i deler av pensumet, er det fint om du tar kontakt. Dette kan alltids endres på sikt, slik at vi alle får et mer likt utgangspunkt til undervisning og eksamen.

Simulatoroppgavene er laget til K-sim Caro SCC-II SuezMax Crude Carrier, ønsker du disse oppgavene ta kontakt.

Knut Steinar Dyrkorn har vært ansvarlig for at antall timer og tolkning av pensumet er riktig. Noen emner har jeg gått en del dypere inn på, da jeg anser disse som viktigere for fremtidens dekksoffiserer.

En del av bildene er gitt av tidligere studenter. En stor takk til alle tidligere studenter som har hjulpet i form av bilder og ekspertise.

Stor takk til Liv Jorunn S. Vevatne som har vært med som korrektur-leser, Robert Drønen for IKT assistanse, Knut Steinar Dyrkorn for veiledning i henhold til pensum og Trym Wågen Bøe for forsiden.

Mvh.
Heine Bøe.