Forord

20 august 2018

Ny lærebok i lastebehandling og stabilitet på operativt nivå. Det hele startet på lærerkonferansen i Bergen 2013, hvor flere faglærere medelte sin misnøye med Inge Tellnes sin lærebok Lasteberegninger og behandling av last, de fleste mente den var uegnet som lærebok på operativt nivå. Etter lærerkonferansen ble det foretatt en undersøkelse blant alle fagskoler og høgskoler om hvilke lærebøker som ble benyttet til lastebehandling og stabilitet.

De fleste høgskoler benyttet egne produserte kompendium og de fleste fagskolene benyttet Tellnes si lærebok, men i svært liten grad på operativt nivå. Det ble mest benyttet egne notater til undervisningen på dette nivået. I 2015 ble MARFAG2020 innført med hovedmål for å få høy kvalitet i utdanningen og riktig kompetanse blant fagpersonalet, som gir studenter de beste mulighetene for å lykkes i studiene. Vi var flere faglærere fra forskjellige fagskoler som søkte på et samarbeidprosjekt om å lage til en ny lærebok for operativt nivå.

Våre ønsker var en moderne lærebok som tok mer sikte på å gi studentene en tilpasset kompetanse om emnene slik at de i større grad var i stand til å møte krav og utfordringer i fra næringen når de kom ut i jobb etter endt utdanning. Forfattere er: Jarle Johansen, fagskolen i Troms, avdeling Tromsø. Karianne Grønseth, fagskolen i Hordaland, avdeling Bergen. Heine Bøe, fagskolen i Rogaland, avdeling Karmsund.

Kapittel inndeling:

Kapittel 1: Skipets dimensjon og form. Forfatter: Jarle Johansen.
Kapittel 2: Tverrskipsstabilitet. Forfatter: Karianne Grønseth.
Kapittel 3: Usymmetrisk plassering og tungløft. Forfatter: Karianne Grønseth.
Kapittel 4: Langskipsstabilitet og dypgangskorreksjoner. Forfatter: Heine Bøe.
Kapittel 5: Shipping. Forfatter: Karianne Grønseth.
Kapittel 6: Koder og regelverk til bulk, container og stykkgods. Forfatter: Heine Bøe
Kapittel 7: Ventilasjon av lasterom, kjøle og fryselast. Forfatter: Jarle Johansen.
Kapittel 8: Tanklasting. Forfatter: Heine Bøe.
Kapittel 9: Havneopphold, mottagelse av last, skade på last. Forfatter: Jarle Johansen.
Kapittel 10 Bulkskip, bøyemoment og skjærkrefter. Forfatter: Jarle Johansen.

Det vil bli utgitt en egen arbeidsbok med oppgaver til de forskjellige kapittel ovenfor med løsningsforslag.

Forventes utgivelse er januar 2019.
Synspunkter, feil eller mangler kan rettes direkte til forfatter.

Jarle Johansen: jarle.johansen@tromsfylke.no
Karianne Grønseth: Karianne.Gronseth@hfk.no
Heine Bøe: heine.boe@skole.rogfk.no