K33: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord


Forfattere/Bidragsytere: Rolf Hagerupsen.

ISBN-nummer: 978-82-93766-00-1

 

Attribution-ShareAlike