Forord

Forord til K28: Arbeidsrett til sjøs, ledelsesnivå.

Det har vært lenge ønskelig i fra min side om å skrive en lærebok som omhandlet:
Arbeidsrett til sjøs, med formål at den skulle være mer omfattende med tanke på emner og mer utdypende med tanke på at den skulle passe inn på ledelsesnivå.

Til nå så har det vært en del utfordringer med å undervise i arbeidsrett fordi de forskjellige emnene er ikke samlet i en og samme bok.
I tillegg har de vært spredt for alle vinder og ikke vært inkludert i for eksempel maritimlærebøker.

Kilder:

  • Lovdata.no
  • Sjøfartsdirektoratet.no
  • Stortinget.no
  • Regjeringen.no
  • Domstolene.no

Tromsø 31.07.2021
Jarle Johansen
Fagskolen i Troms. Avdeling Tromsø.

E-mail adresse: Jarle.johansen@tffk.no