Forord

Forord til K19 Lekkstabilitet.

Forliset til RMS «Titanic» 15. april 1912, etter kollisjon med et isfjell, er nok det mest berømte skipsforlis av alle og som ennå berører offentligheten.
Hendelsen førte til SOLAS (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs) og dette kompendium tar for seg kapittel II-1 (konstruksjon av skip, Fastsettes oppdeling og skadestabilitetskrav for både passasjer og lasteskip, samt Krav til maskineriet og de elektriske installasjoner (nødsituasjoner)).

Det er skrevet lite om dette kapittelet i tidligere maritime lærebøker, her er det tatt sikte på å skrive om det mest vesentlige som inngår i regelverket helt fra 1894 til 2020. Det har vært et omfattende arbeid og mesteparten av teksten er hentet i fra selve SOLAS konvensjonen. Hvis man skal ha kjennskap til et regelverk så kreves det kjennskap til historien og viktige hendelser til dette. I tillegg omhandler dette kompendium om stabilitet som har direkte relasjon med kapittel II-1 og å på et generelt basis grunnlag.

Kapittelet om stabilitet er også skrevet for dekke opp for Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften), der det tar sikte på å øke forståelsen for emnet, vise hvordan formler blir til (utledet) og ikke bare benytte en formel for å komme den den raskeste vei til en løsning.

Det er også et kortfattet kapittel om stabilitetsberegninger med pram for de som ikke benytter pram til vanlig. Til slutt er det et kapittel i deterministisk beregninger for skadetilfeller, der pram er mye benyttet.

Tromsø 12.08.2020
Jarle Johansen
Fagskolen i Troms, avdeling Tromsø.
E-mail: jarle.johansen@tffk.no