Referanser

 

 • Aasmundseth, P. (2017). Simulator i nautisk utdanning. MARKOM 2020.
 • Bergen Maritime Fagskole. (Ukjent). Forelesning RADAR og ARPA.
 • Helgesen, H. (Ukjent). Radar til sjøs. Utarbeidet for norsk korrespondanseskole. Tillatelse gitt av enke Solveig Klaveness.
 • Hustoft, O. S. (Ukjent). Maritim radar. International Maritime Organization. (1974). Safety Of Life At Sea (SOLAS) chapter V/19 Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment. IMO.
 • International Maritime Organization. (1995, 9 23). Resolution A.823(19) Performance standards for Automatic Radar Plotting Aid (ARPAs). Hentet fra www.imo.org: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Assembly/Documents/A.823(19).pdf
 • Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. (u.d.). www.lovdata.no. Hentet fra https://lovdata.no/
 • Kjerstad, N. (2018). Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Klan, M. (2015, 9 24). batliv.no. Hentet fra Hold stø kurs i møte med skip: https://www.batliv.no/hold-st-kurs-i-mte-med-skip/150912
 • Kongsberg. (u.d.). www.kongsberg.com. Hentet fra fra K-SIM navigation simulator (bilder): https://www.kongsberg.com/no/digital/products/maritime-simulation/k-sim-navigation/
 • Kvick, P.-Å. (2002). Automatic Radar Plotting Aid. Kalmar Maritime Academy.
 • Nærings- og fiskeridepartementet. (1977, 07 15). Forskrift om forbygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene). Hentet fra www.lovdata.no: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5
 • Nærings- og fiskeridepartementet. (1999, 07 01). Forskrift om vakthold på passasker- og lasteskip. Hentet fra www.lovdata.no: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537?q=vakthold
 • Vico Maritimt Elektronikksenter. (u.d.). Vico.no. Hentet fra https://www.vico.no/
 • Van Oord Marine Ingenuity. Foto, Van Oord flexible fallpipe, vessel Nordnes