K39 Maritim Radar

ARPA og «interface»


Forfattere/Bidragsytere: Tor Ingve Austrheim.Robert Drønen.Tor Gravdal.

ISBN-nummer: 978-82-93766-28-5

Navigasjon Nautikk Simulator

 

Attribution-ShareAlike