Kapittel 6 Rekkefølge på simulator-øvelsene

Innledning

Rekkefølgen øvelsene gjennomføres i har en stor betydning for studentens læringsutbytte. Mye av rekkefølgen er logisk for instruktøren, men det er også over tid etablert en praksis over hva som fungerer godt eller dårlig.

Innenfor hvert tema, for eksempel radar, gjennomføres øvelsene i nummer-rekkefølge. Det betyr at øvelse 1.3.1 kommer før 1.3.2 osv. Dette kravet står ikke eksplisitt i dreiebok for instruktør.

I tillegg er det en naturlig rekkefølge mellom undervisning og desktopøvelser på navlab og det som skjer på bro. Dette gjelder da spesielt for radar/arpa og ecdis.

Samarbeid med de som underviser i klasserommet vil bidra til ytterligere harmonisering og gode rekkefølger mellom undervisning og øvelser. Det er alltid slik at vi lærere har et ansvar for at studenten har god nok kunnskap på det aktuelle område til å få godt utbytte av øvelsen.

Justering av rekkefølger bør vurderes årlig sammen med revidering av all simulator-dokumentasjon.

Rekkefølgen på alle øvelsene vil årlig dokumenteres i skolen periodeplan.

Under er listet momenter som bør tas hensyn til ved utarbeiding av rekkefølger for bro- og deskttop-øvelser.

  • Operativt nivå kan lite i begynnelsen av året. Derfor er manøver-øvelser hensiktsmessig å ta tidlig da disse krever relativt lite kunnskap som kan tilegnes gjennom selvstudie og i briefen før øvelsen.
  • Papirkart brukes i stor grad spesielt innledningsvis operativt nivå.
  • Radarøvelser kommer normalt før ecdisøvelser, spesielt operativt nivå.
  • Radar- og ecdis-øvelser gjennomgås på desktop før utstyret tas i bruk på bro.
  • Kunnskap knyttet til øvelser bør i stor grad tilegnes i klasserommet før øvelsene gjennomføres i simulatorer.
  • Rekkefølgen skal følge kravene i dreieboka.
  • Rekkefølgen kommer klart til syne i den årlige periodeplan og bør kun endres dersom det er gode grunner for det.

Anbefalt rekkefølge operativt nivå

Under er satt opp de 26 bro-øvelsene og 12 desktop-øvelsene i anbefalt rekkefølge.

Planen er knyttet opp mot parallell undervisning på bro og navlab. Under utarbeidelse av periodeplan bør det da tas hensyn til repetisjon, muligheter for å kjøre øvelser på nytt eller annen pedagogisk aktivitet.


Rekkefølge simulator-øvelser operativt nivå

Nr. Øvelser: Navlab:
1 1.1.1 Familiarisering bro Forelesning/oppgaver/demo.
2 1.5.1 IMO manøver Radar øvelse 1 – Oppsett/operere
3 1.5.2 Mann over bord (MOB) Forelesning/oppgaver/demo
4 1.5.3 Gruntvannseffekter Forelesning/oppgaver/demo
5 1.5.4 Gå til kai Radar øvelse 2 - Radar plotting.
6 1.1.2 Kystseilas – visuelt. Radar øvelse 3 - Radar plotting II.
7 1.3.1 Radarbruk. Forelesning/oppgaver/demo.
8 1.3.2 Radar plotting. Radar øvelse 4 Sikker navigering
9 1.3.3 Radar og sikker navigering. Forelesning/oppgaver/demo.
10 1.1.3 Kystseilas – radar. Radar øvelse 5 Sjøveisreglene/AIS
11 1.2.1 Sjøveisregler – i sikte (AIS) Forelesning/oppgaver/demo
12 1.2.2 Sjøveisregler – nedsatt sikt (AIS) Radar øvelse 6 ARPA
13 1.6.1 Praktisk øvelse – egenvurdering. Radar øvelse 7 ARPA Trial
14 1.2.3 Brovakten Forelesning/oppgaver/demo.
15 1.3.4 Radar ARPA:-- Ecdis øvelse 1 Fam Ny rute
16 1.3.5 Radar ARPA – Trial funksjonen Forelesning/oppgaver/demo
17 1.1.4 Kystseilas – natt. Ecdis øvelse 2 Kystseilas I
18 1.6.2 Sammensatt øvelse natt TSS Forelesning/oppgaver/demo
19 1.2.4 Broledelse – BRM Ecdis øvelse 3 Kystseilas II
20 1.5.5 Ankring – papirkart Forelesning/oppgaver/demo
21 1.4.1 ECDIS åpent farvann. Ecdis øvelse 4 Kystseilas III
22 1.4.2 ECDIS kystseilas. Forelesning/oppgaver/demo.
23 1.4.3 ECDIS nattseilas. Forelesning/oppgaver/demo
24 1.2.5 Broledelse – BRM. Ecdis øvelse 5 Repetisjon
25 1.6.3 Sammensatt øvelse natt innaskjærs Forelesning/oppgaver/demo.
26 1.6.4 Praktisk øvelse – egenvurdering Forelesning/oppgaver/demo

Anbefalt rekkefølge operativt nivå.


Anbefalt rekkefølge ledelsesnivå

Under er satt opp de 26 bro-øvelsene og 12 desktop-øvelsene i anbefalt rekkefølge.

Planen er knyttet opp mot parallell undervisning på bro og navlab. Under utarbeidelse av periodeplan bør det da tas hensyn til repetisjon, muligheter for å kjøre øvelser på nytt eller annen pedagogisk aktivitet.

Rekkefølge simulatorøvelser ledelses-nivå.

Nr. Øvelser: Navlab:
1 2.5.1 IMO manøver. Radar øvelse 1 Repetisjon.
2 2.2.1 Brovakt og sjøveisregler – i sikte. Ecdis øvelse 1 Repetisjon.
3 2.2.2 Brovakt og sjøveisregler – nedsatt sikt. Forelesning/oppgaver/demo.
4 2.3.1 Operere radar. Radar øvelse 2 Manuell plotting.
5 2.3.2 Radarplotting. Radar øvelse 3 Nedsatt sikt.
6 2.3.3 Radar ARPA og kystnavigering. Radar øvelse 4 TSS.
7 2.3.4 Radarnavigering. Radar øvelse 5 Dårlig vær.
8 2.3.5 Radar ARPA og TSS. Forelesning/oppgaver/demo.
9 2.2.3 Brovakt – ledelse. Forelesning/oppgaver/demo.
10 2.2.4 Brovakt – ledelse. Ecdis øvelse 2 Hurtigbåt dag.
11 2.1.1 Kystseilas papirkart. Ecdis øvelse 3 Hurtigbåt natt.
12 2.4.1 Seilas ECDIS–AIS/ARPA. Forelesning/oppgaver/demo.
13 2.4.2 Seilas ECDIS – Situasjonsbevissthet. Manøverøvelse 1 Til/fra kai.
14 2.6.1 Praktisk prøve – egenvurdering. Manøverøvelse 1 Til/fra kai
15 2.5.2 Til kai – vind/strøm. Forelesning/oppgaver/demo.
16 2.5.3 Gruntvannseffekter. Manøver øvelse 1 Til fra kai
17 2.5.4 Ankomst losstasjon. Forelesning/oppgaver/demo.
18 2.5.5 Taubåter. Manøver øvelse 2 Dårlig vær.
19 2.5.6 Ankring. Forelesning/oppgaver/demo.
20 2.1.2 Planlegg og monitorer en rute – dag. Ecdis øvelse 4 Søksmønster.
21 2.1.3 Planlegg og monitorer rute – natt. Forelesning/oppgaver/demo
22 2.1.4 Planlegg og monitor rute – nedsatt sikt. Ecdis øvelse 5 Administrativt.
23 2.6.2 Sammensatt øvelse. Forelesning/oppgaver/demo.
24 2.3.6 SAR. Forelesning/oppgaver/demo.
25 2.6.3 Sammensatt øvelse. Forelesning/oppgaver/demo.
26 2.6.4 Praktisk prøve – egenvurdering. Forelesning/oppgaver/demo.

Anbefalt rekkefølge ledelses-nivå.