Forord

Dette dokumentet er ment som en retningslinje for undervisningspersonell som skal undervise eller drive opplæring ved hjelp av simulator.

Det kan fungere som en opplæringsmanual eller informasjon til nye og erfarne instruktører.

I dokumentet er det gått gjennom forskjellige vinklinger og tanker rundt det å være en simulatorinstruktør, alle de utfordringer og oppgaver som ligger i å drive opplæring og undervisning i henhold til gjeldene regelverk og krav.

Det er nok ingen fasit på den beste simulatorinstruktøren, men ved et riktig planlegging av undervisningsopplegg, øvelsesrekker, samspill med lærerene i klasserommet og et gjennomtenkt didaktisk arbeide vil man mest sannsynlig kunne måle gode læringsutbytter på slutten av en utdanning. Dette stiller selfølgelig også noen krav til studentene som skal gjennomgå programmet.

Instruktørmanualen er skrevet i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom fagskolene i Tromsø, Ålesund og Bergen inkludert Austevoll. Refereansegruppen har bestått av medlemmer fra disse fagskolene.

Innholdet er tenkt å gi en rettninglinje og en bevisstgjørelse på oppgavene og utfordringene en simulatorinstruktør kan komme ut for i en maritim utdanning.

Det kan hende justeringer må gjøres basert på nye behov eller krav som kommer.

Tromsø 2017
Alexander Norbakken Granslo.
Lærer.
Simulatoransvarlig.

Dette læremiddel er utviklet med støtte fra: