Skipsmaskineri

SKIPSMASKINERI

Drift og vedlikehold

Del I

Operativt nivå

Rev. nr. 13 – Oktober 2014

Dette kompendiet er skrevet av:
Ansgar Lund,
Lars Hellevik,
Gisle Strand og
Johan Aalvik.

BERGEN
Oktober 2014

Dette læremiddel er utviklet med støtte fra: