Marfag Ebok Syntax

Syntax som ikke er en del av Markdown, laget kun for 'maritime ebøker'

Tekst <small> mindre tekst </small> og <big>større tekst</big> og vanlig igjen

Tekst mindre tekst og større tekst og vanlig igjen


!!! maal "Her skal vi lære"
  Her skal vi lære bla bla bla.

Her skal vi lære

Her skal vi lære bla bla bla

Viktig

Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .
Når vi vil forkorte en brøk dividerer vi med det samme bla bla bla.

Viktig

Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .
Når vi vil forkorte en brøk dividerer vi med det samme bla bla bla .

.

!!! note ""
  1. Regn først ut parantesene.
  2. Regn deretter ut potensene.
  3. Gjør deretter multipl
  4. Gjør til slutt bla bla bla.
 1. Regn først ut parantesene.
 2. Regn deretter ut potensene.
 3. Gjør deretter multipl
 4. Gjør til slutt bla bla bla.

!!! eksempel "Eksempel"
  Regn ut –2 * (3+1) – (6+2) : 4 + 4 * 2^3.

  **Løsning:**
    – 2 • (4) – (8) : 4 + 4 • 8.
    – 8 – (8) : 4 + 4 * 8.
    – 8 – 8 : 4 + 32.
    – 8 – 2 + 34 = 22

Eksempel

Regn ut –2 * (3+1) – (6+2) : 4 + 4 * 2^3.

Løsning:
– 2 • (4) – (8) : 4 + 4 • 8.
– 8 – (8) : 4 + 4 * 8.
– 8 – 8 : 4 + 32.
– 8 – 2 + 34 = 22


!!! merk ""
  Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .

Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .
Når vi vil forkorte en brøk dividerer vi med det samme bla bla bla .


!!! eksempel "Her har vi et eksempel"
  Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .
  Når vi vil forkorte en brøk *dividerer* vi med det samme bla bla bla .

Her har vi et eksempel

Når vi vil utvide en brøk multipliserer vi med det samme bla bla bla .
Når vi vil forkorte en brøk dividerer vi med det samme bla bla bla .


!!! undring "Undring"
  tekst

Undring

tekst


!!! formel "Formel"
   tekst

Formel

tekst


!!! oppsummering "Oppsummering"
  tekst

Oppsummering

tekst


!!! bilde ""
  ![](http://f11.marfag.no/forsidebilde.jpg")
  Bilde med billedtekst


Bilde med billedtekst


$\require{cancel}$

.Brukes slik:

 \cancel{\color{#8a0f00}{meter}}}