D1, F2, Modul 2 - Skade på skip og rutiner for inspeksjon