Microsoft Sharepoint

 Lenkeadressen er: https://marfag.sharepoint.com/

 

For å kunne logge seg på felles portal for de maritime fagskolene må du ha fått en invitasjon med en lenke på epost.

Åpne tilsendt lenke og logg på med samme brukerinformasjon som eposten du har fått invitasjonen til. Dette tilsvarer den brukeren du har i det fylket du tilhører.

 

Som bruker er du lagt til i en gruppe med rettigheter, enten lærer eller rektor. Enkelte avdelingsledere som møter i rektorgruppen, har fått rettigheter som rektor. Det er meningen at denne plattformen skal erstatte ressursene som tidligere har vært delt via Dropbox.  

Fra startsiden har du tilgang til felles dokumenter, lenker, læremidler og tidligere gitte eksamensoppgaver. Du kan også logge inn på Fronter og It`slearning herfra. 

Det er også mulig å lage samarbeidsområder. Her legger en til de som en ønsker skal ha tilgang. Det være seg teamarbeid, fagsamarbeid ved skolene eller mellom flere skoler. Det er mulig å dele dokumenter og filer, men det er også mulig å kommunisere direkte i samarbeidsområdene uten å være avhengig av epost. På denne måten får alle som er medlem i et område, fulgt med på kommunikasjonen. 

Dersom du ikke har fått tilgang, får du dette ved å sende en epost med navn, skole og rolle (lærer, rektor) til Lars.sigurd.berle@vlfk.no