K07 Lasteberegninger og behandling av last

Fordypning nautiske fag og fiskerifag