Hovuddel og Ullage table del 1 versjon 1 - 12 01 2017.pdf